Atelier da SilvaAtelier da Silva/ creatief zorgatelier

Onze missie is om mensen ongeacht leeftijd en of handicap te verbinden in creativiteit. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar een zinvolle dag invulling. Het zorgatelier barst van de creativiteit en is kleinschalig, plaats voor maximaal 7 personen per dag. Hierdoor is er veel individuele aandacht en betrokkenheid bij de cliënt.